Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 28.02.2021

Liczba wejść na stronę: 14738393
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 129/2019

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.05.2019
Data wejścia w życie:
01.09.2019
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik - sieć publicznych szkół podstawowych
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019r. poz. 3056
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 29-05-2019
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 29-05-2019 12:24:06
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 03-06-2019 08:51:05
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A