Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020

Liczba wejść na stronę: 11753257
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.6220.1/2019

obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Targowej w Toruniu (dz. nr 185/2, 186, 187/2 oraz część dz. 188/3, 189 - obręb 56)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
29.05.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
20.06.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 29-05-2019
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 29-05-2019 08:44:34
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 29-05-2019 08:47:07
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A