Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10927846
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.6220.1/2019

obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa osiedla mieszkaniowego na działce nr 139/19 obręb 54 przy ul. Działowej 6 w Toruniu"

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
28.05.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
12.06.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 28-05-2019
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 28-05-2019 14:39:22
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 28-05-2019 14:40:59
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A