Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11111057
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 14/2019

Zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.05.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15"

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
27.05.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Agnieszka Waszak
Data wytworzenia: 27-05-2019
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 27-05-2019 12:18:37
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 27-05-2019 12:19:02
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A