Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 26.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 5/2019

Petycja w sprawie zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób głuchych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
07.05.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Pismo do Prezydetna Miasta z prośbą o opinię
- :Opinia Prezydenta Miasta Torunia
- :Pismo przewodnie_rozstrzygnięcie
- :Rozstrzygnięcie petycji - uchwała nr 155/19 Rady Miasta Torunia z dnia 27.06.2019r.
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 07-05-2019
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 07-05-2019 12:04:11
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 02-07-2019 08:39:49
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A