Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10927790
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 37/2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2019 r. oraz w latach 2019-2021

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
06.02.2019
Data wejścia w życie:
06.02.2019
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Zarządzenie PMT 4/2019


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Izabela Miłoszewska
Data wytworzenia: 06-02-2019
Kto opublikował: Maria Wiśniewska
Data publikacji: 14-02-2019 13:18:15
Kto zmodyfikował: Maria Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 14-02-2019 13:20:45
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A