Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 14/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN 6845.9.2019.EB

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
12.02.2019
Data wejścia w życie:
12.02.2019
Utrata mocy:
05.03.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Elzbieta Bucko
Data wytworzenia: 12-02-2019
Kto opublikował: Elżbieta Bućko
Data publikacji: 12-02-2019 14:32:35
Kto zmodyfikował: Elżbieta Bućko
Data ostatniej modyfikacji: 12-02-2019 14:34:02
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A