Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10339510
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 50/2019

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
07.02.2019
Data wejścia w życie:
28.02.2019
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik nr 1 - mapa
- :Załącznik nr 2
- :Załącznik nr 3
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 960
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 406/2008


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 12-02-2019
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 12-02-2019 10:03:26
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 13-02-2019 13:09:32
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A