Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10339419
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 14/2019

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :14-siwz
- :14-wzór umowy_cz1
- :14-wzór umowy_cz2
- :14-wzór umowy_cz3
- :14-wzór umowy_cz4
- :14-zał do wzorów umów
- :14-tabela wynagrodzenia ryczałtowego
- :14-proj wyk_cz1_drogi
- :14-proj wyk-elekt. oswietlenie
- :14-proj wyk-monitoring
- :14-proj wyk-przyłacze teletechniczne
- :14-proj wyk-podłaczenie monitoringu
- :14-PW_przedmiar robót
- :14-PW_przedmiar robót_2
- :14-PW_przedmiar robót_3
- :14-PW_przedmiar robót_4
- :14-STWiORB
- :14-aneks do projektu
- :14-PW_przedmiar robót
- :14-odp. na pytania-20_02
- :14-zestawienie ofert
- :14-wybór_cz1_2_3_unieważnienie_cz4
- :14-zawarcie umowy_ogloszenie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 12-02-2019
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 12-02-2019 09:04:38
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 29-03-2019 10:14:47
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A