Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10339412
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 16/2019

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu, przy ul. Przybyszewskiego 3-5.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
11.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :16_informacja_o_wyborze_28_02
- :16-siwz
- :16-wzór umowy
- :16-informacja
- :16_zalacznik
- :16-wykaz osób
- :16_odpow_schronisko
- :16_otwarcie_ofert
- :16_informacja_o_wyborze_28_02
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WSiZ
Data wytworzenia: 11-02-2019
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 11-02-2019 15:21:46
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2019 13:44:00
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A