Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10339414
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 70/2019

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę 2 szt. toalet przenośnych dla osób niepełnosprawnych, fabrycznie nowych wykonanych z wysoko zagęszczonego polietylenu.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
07.02.2019
Data wejścia w życie:
07.02.2019
Utrata mocy:
15.02.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 07-02-2019
Kto opublikował: Łukasz Łopatowski
Data publikacji: 07-02-2019 14:34:12
Kto zmodyfikował: Łukasz Łopatowski
Data ostatniej modyfikacji: 07-02-2019 14:35:32
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A