Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10339546
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 69/2019

Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie propozycji cenowej na: świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
07.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
15.02.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Opis wymagań
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Mariusz Szefera
Data wytworzenia: 07-02-2019
Kto opublikował: Grzegorz Hrynek
Data publikacji: 07-02-2019 09:26:05
Kto zmodyfikował: Grzegorz Hrynek
Data ostatniej modyfikacji: 07-02-2019 09:33:57
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A