Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10339477
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 11/2019

Przetarg nieograniczony na digitalizację dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), utworzenie bazy danych BDOT500, modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych miasta Torunia w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
07.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :projekt_umowy_przetwarzanie_danych
- :wzor_umowy
- :sopz_digitalizacja_torun_zal_do_siwz
- :sopz_modernizacja_zal_do_siwz
- :11_2019_otwarcie_ofert_20_02
- :11_2019_uniewaznienie_29_03
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: WP
Data wytworzenia: 07-02-2019
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 07-02-2019 08:47:09
Kto zmodyfikował: MS
Data ostatniej modyfikacji: 18-04-2019 12:31:40
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A