Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10329786
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 67/2019

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie nasadzeń zieleni niskiej wraz z podlewaniem i pielęgnacją roślin na parkletach na terenie zespołu staromiejskiego, w okresie od 15 marca do 15 listopada 2019 r.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
05.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
13.02.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :informacja o rozstrzygnięciu
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Aleksandra Iżycka
Data wytworzenia: 05-02-2019
Kto opublikował: Małgorzata Ptaszek
Data publikacji: 05-02-2019 13:53:25
Kto zmodyfikował: Małgorzata Ptaszek
Data ostatniej modyfikacji: 05-02-2019 13:54:35
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A