Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 13/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia WGN.6840.5.7.2017.IW z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do zbycia (ul. Szczytna 5/7 m.8)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
05.02.2019
Data wejścia w życie:
06.02.2019
Utrata mocy:
28.02.2019
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 05-02-2019
Kto opublikował: Iwona Więckowska
Data publikacji: 05-02-2019 09:13:00
Kto zmodyfikował: Iwona Więckowska
Data ostatniej modyfikacji: 05-02-2019 09:15:33
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A