Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10339495
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 63/2019

Wydział Gospodarki Nieruchomościami zwraca się z prośbą o podanie oferty cenowej na świadczeniu usług geodezyjnych w 2019 r. w zakresie gruntów stanowiących własnosć Gminy Miasta Toruń zgodnie ze wskazaną w zamówieniu specyfikacją.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
04.02.2019
Data wejścia w życie:
04.02.2019
Utrata mocy:
14.02.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 05-02-2019
Kto opublikował: Robert Dąbrowski
Data publikacji: 05-02-2019 08:03:08
Kto zmodyfikował: Robert Dąbrowski
Data ostatniej modyfikacji: 05-02-2019 08:15:52
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A