Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10339487
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 62/2019

Wydział Inwestycji i Remontów UMT prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Rekonstrukcja pomnika ku czci Żołnierzy Wojsk Balonowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu"

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
04.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zapytanie
- :zał.1
- :zał. 2
- :zał. 3
- :zał. 4
- :zał. 5
- :zał. 7
- :zał. 8
- :zał. 9
- :Wybór oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Marek Palmowski
Data wytworzenia: 04-02-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 04-02-2019 13:03:45
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 21-02-2019 12:39:34
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A