Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212417
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 61/2019

Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie drzew wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
04.02.2019
Data wejścia w życie:
04.02.2019
Utrata mocy:
12.02.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 04-02-2019
Kto opublikował: Łukasz Łopatowski
Data publikacji: 04-02-2019 12:44:46
Kto zmodyfikował: Łukasz Łopatowski
Data ostatniej modyfikacji: 04-02-2019 12:47:44
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A