Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10329789
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 60/2019

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia prosi o przedstawienie oferty cenowej wraz z propozycją scenariusza przeprowadzenia edukacyjnej imprezy plenerowej dla dzieci pn. „Imieniny prof. Filutka”

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
04.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
13.02.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Aleksandra Iżycka
Data wytworzenia: 04-02-2019
Kto opublikował: Małgorzata Ptaszek
Data publikacji: 04-02-2019 10:42:21
Kto zmodyfikował: Małgorzata Ptaszek
Data ostatniej modyfikacji: 04-02-2019 10:42:58
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A