Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10339408




Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 12/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
04.02.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :12-siwz
- :12-wzór umowy
- :12-opis przedmiotu zamówienia
- :12-formularz ofertowy
- :12-wykaz frankownic
- :12-odp. na pytania
- :12-poprawiony OPP
- :12-wzór umowy po zmianach
- :12-zestawienie złożonych ofert
- :12-informacja o zawarciu umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: BOU
Data wytworzenia: 04-02-2019
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 04-02-2019 09:57:17
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 13-02-2019 14:52:39
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A