Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10339573
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 59/2019

Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia składa zapytanie ofertowe dotyczące zabezpieczenia medycznego szkolnych zawodów sportowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które rozgrywane będą w miesiącach: styczeń – czerwiec oraz wrzesień - grudzień 2019 r. – łącznie ok. 1.000 godzin.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
01.02.2019
Data wejścia w życie:
01.02.2019
Utrata mocy:
08.02.2019
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Bartłomiej Prinz
Data wytworzenia: 04-02-2019
Kto opublikował: Maria Pałucka
Data publikacji: 04-02-2019 08:15:17
Kto zmodyfikował: Maria Pałucka
Data ostatniej modyfikacji: 04-02-2019 08:15:58
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A