Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10339395
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 10/2019

Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń na cele filii bibliotecznych Książnicy Miejskiej przy ul. Fałata 35/37 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
31.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzor_umowy
- :zalacznik_do_wzoru_umowy
- :tabela_wynagrodzenia_do_wypelnienia
- :1_projekt_architektura
- :2_projekt_konstrukcja
- :3_projekt_elektryka
- :4_projekt_sanitarna
- :5_przedmiary_specyfikacje
- :6_zalaczniki
- :odpowiedzi_na_pytania_12_02
- :zestawienie ofert
- :infomacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Kamila Góral
Kto wytworzył: WP
Data wytworzenia: 31-01-2019
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 31-01-2019 09:48:07
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 12-02-2019 14:04:46
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A