Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10339439
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 55/2019

Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na usługę opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Miasta Torunia.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
30.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Opis przedmiotu zamówienia
- :Formularz oferty
- :Informacja o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BOU
Kto wytworzył: Marcin Kiczorowski
Data wytworzenia: 30-01-2019
Kto opublikował: Edward Mazur
Data publikacji: 30-01-2019 14:28:48
Kto zmodyfikował: Edward Mazur
Data ostatniej modyfikacji: 11-02-2019 11:05:28
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A