Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 11/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28.01.2019r, w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży, wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu- WGN.7125.1.150.2017

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
30.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Katarzyna Łangowska
Kto wytworzył: Katarzyna Łangowska
Data wytworzenia: 28-01-2019
Kto opublikował: Katarzyna Łangowska
Data publikacji: 30-01-2019 09:18:42
Kto zmodyfikował: Katarzyna Łangowska
Data ostatniej modyfikacji: 30-01-2019 09:24:03
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A