Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10339402
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 9/2019

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
22.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzor_umowy
- :zalacznik_do_wzoru_umowy
- :tabela_wynagrodzenia_do_wypelnienia
- :tom1_projekt_zagospodarowania_terenu
- :tom2_drogi
- :tom3_oswietlenie_monitoring
- :tom4_zielen
- :aneks_do_projektu_budowlanego
- :odpowiedzi_na_pytania_29_01
- :dokumentacja_uzupelnienie
- :zmiana_siwz_nowy_termin_składania_ofert
- :ogl_o_zmianie_ogloszenia
- :odpowiedzi_na_pytania_06_02
- :mapy_uzupelnienie_11_02
- :odpowiedzi_na_pytania_11_02
- :zestawienie ofert
- :infomacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
- :ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Kamila Góral
Kto wytworzył: WP
Data wytworzenia: 22-01-2019
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 22-01-2019 07:58:43
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2019 14:37:43
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A