Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 8/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia Nr WGN.6840.1.39.2018.IW z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (dot. ul. Mickiewicza 62 A m. 17).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
17.01.2019
Data wejścia w życie:
18.01.2019
Utrata mocy:
08.02.2019
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 17-01-2019
Kto opublikował: Iwona Więckowska
Data publikacji: 17-01-2019 11:20:44
Kto zmodyfikował: Iwona Więckowska
Data ostatniej modyfikacji: 17-01-2019 11:22:18
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A