Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10339541
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 4/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę pierwszego wyposażenia w ramach zadania pn: Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Stokrotkowej w Toruniu

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
17.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :4-siwz
- :4-wzór umowy
- :4-opis przedmiotu zamówienia
- :4-opis przedmiotu zamówienia_cz3
- :odpowiedzi_na_pytania_21_01
- :zmiana_siwz_21_01
- :4-ogloszenie_zmiana adresu
- :odpowiedzi_na_pytania_22_01
- :zestawienie ofert
- :4-informacja o wyborze_unieważnieniu
- :4-informacja o zawarciu umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WZiPS
Data wytworzenia: 17-01-2019
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 17-01-2019 11:16:32
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 26-02-2019 12:37:21
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A