Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 6/2019

Obwieszczenie Nr WGN.6840.1.68.2017.EK Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16.01.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (dot. ul. Kłopot).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
16.01.2019
Data wejścia w życie:
17.01.2019
Utrata mocy:
07.02.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 16-01-2019
Kto opublikował: Elżbieta Koblańska
Data publikacji: 16-01-2019 15:14:40
Kto zmodyfikował: Elżbieta Koblańska
Data ostatniej modyfikacji: 16-01-2019 15:16:37
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A