Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675694
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 198/2018

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu – etap II w zakresie branży elektrycznej.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
11.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :198_siwz_11_01
- :198_umowa_11_01
- :198_tabela_wynagr_11_01
- :198_zal_do_umowy_11_01
- :198_oswiadcz_zamaw_11_01
- :198_aneks_do_proj_bud_11_01
- :198_wyrys_z_proj_bud_11_01
- :198_opis_stwiorb_11_01
- :198_analiza_tech_handlowa_br_elekt_11_01
- :198_br_elektr_11_01
- :198_otwarcie_ofert
- :198-unieważnienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 11-01-2019
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 11-01-2019 15:52:57
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 08-02-2019 14:18:53
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A