Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675997
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 20/2019

Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: usługę streamingu audio / wideo obrazu z kamer IP, będących własnością Zamawiającego, do publicznej sieci internetowej

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
11.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
19.01.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Mariusz Szefera
Data wytworzenia: 11-01-2019
Kto opublikował: Grzegorz Hrynek
Data publikacji: 11-01-2019 14:12:40
Kto zmodyfikował: Grzegorz Hrynek
Data ostatniej modyfikacji: 11-01-2019 14:13:06
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A