Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675239
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 17/2019

Ogłoszenie dotyczące rozeznania rynku związanego z planowanym zamówieniem publicznym, o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, na świadczenie w okresie od 01 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. usług serwisowych Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Torunia.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
11.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
16.01.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Krzysztof Mitręga
Data wytworzenia: 11-01-2019
Kto opublikował: Anna Białecka
Data publikacji: 11-01-2019 13:58:49
Kto zmodyfikował: Anna Białecka
Data ostatniej modyfikacji: 11-01-2019 13:59:28
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A