Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 20.08.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 16/2019

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż 3 szt. masztów flagowych na terenie przy ul. Poznańskiej w Toruniu (dz. nr 32/13 obręb 77).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
11.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :zal
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Maciej Kłysik
Data wytworzenia: 11-01-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 11-01-2019 13:48:53
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 11-01-2019 13:49:27
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A