Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 23.08.2019

Liczba wejść na stronę: 10529621
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 395/2018

w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad zamówieniem na roboty budowlane dla 3 projektów dofinansowanych ze środków NFOŚiGW

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
19.12.2018
Data wejścia w życie:
19.12.2018
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Sławomir Wiśniewski
Data wytworzenia: 19-12-2018
Kto opublikował: Ewa Zoch
Data publikacji: 11-01-2019 11:56:20
Kto zmodyfikował: Ewa Zoch
Data ostatniej modyfikacji: 11-01-2019 11:58:03
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A