Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675552
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 391/2018

w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu7 przy ulicy Konstytucji 3 Maja 19

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
12.12.2018
Data wejścia w życie:
12.12.2018
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Wiktor Krawiec
Data wytworzenia: 12-12-2018
Kto opublikował: Ewa Zoch
Data publikacji: 11-01-2019 10:33:11
Kto zmodyfikował: Ewa Zoch
Data ostatniej modyfikacji: 11-01-2019 10:39:26
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A