Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212537
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 1/2019

Przetarg nieograniczony na rewitalizację Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu - nowy termin składania ofert: 21.02.2019 r.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
10.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :1_siwz_10_01
- :1_umowa_10_01
- :1_tab_wynagr_10_01
- :1_zal_do_umowy_10_01
- :1_osw_zamaw_10_01
- :1_proj_bud_t1_cz1_10_01
- :1_proj_bud_t1_cz2_10_01
- :1_proj_bud_t1_cz3_10_01
- :1_proj_bud_t1_cz4_10_01
- :1_proj_bud_t1_cz5_10_01
- :1_proj_bud_t1_cz6_10_01
- :1_proj_bud_t2_cz1_10_01
- :1_proj_bud_t2_cz2_10_01
- :1_przedm_rob_10_01
- :1_zielen_cz1_10_01
- :1_zielen_cz2_10_01
- :1_zielen_cz3_10_01
- :1_stwiorb_10_01
- :1_uzupel_dok_uzgodn_10_01
- :1_2019_ogl_uzp_zmiana_termin_21_01
- :1_2019_siwz_zmiana_21_01
- :1_odpowiedzi_na_pytania_24_01
- :1_zal1_odpow_na_pyt_24_01
- :1_zal2_odpow_na_pyt_24_01
- :1_zal3_odpow_na_pyt_24_01
- :1_zal4_odpow_na_pyt_24_01
- :1_zal5_odpow_na_pyt_24_01
- :1_2019_ogluzp_zmiana2_termin_29_01
- :1_2019_siwz_zmiana2_29_01
- :ogl_o_zmianie_ogloszenia_nowy termin składania ofert
- :zmiana_siwz_nowy_termin_składania_ofert
- :odpowiedzi_na_pytania_11_02
- :odpowiedzi_na_pytania_11_02_cz2
- :1_2019_otwarcie_ofert_21_02
- :1_2019_uniewaznienie_06_03
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 10-01-2019
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 10-01-2019 16:11:47
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 11-02-2019 08:45:47
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A