Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675821
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 14/2019

Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto wykonania dokumentacji projektowej.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
10.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
18.01.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Zał nr 1 Decyzja WAiB 6740 11 647 354 2016 MKa
- :Zał nr 2 Projekt budowlany przyłącze Drzymały 13
- :Zał nr 3 Zgłoszenie Wojewoda
- :Zał. nr 4 Do aktualizacji projekt budowlany Wysoka, Szczytna, Podmurna, Rynek Nowomiejski
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Krzysztof Mitręga
Data wytworzenia: 09-01-2019
Kto opublikował: Anna Białecka
Data publikacji: 10-01-2019 08:54:35
Kto zmodyfikował: Anna Białecka
Data ostatniej modyfikacji: 10-01-2019 09:03:13
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A