Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212401
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 123.6730/2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu odwołania od wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 34 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z portiernią i infrastrukturą techniczną na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (dz. nr 181/l obręb 43).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
09.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
24.01.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 09-01-2019
Kto opublikował: Dawid Kołodzicki
Data publikacji: 09-01-2019 14:51:45
Kto zmodyfikował: Dawid Kołodzicki
Data ostatniej modyfikacji: 09-01-2019 14:52:48
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A