Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675586
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 7/2019

Przetarg nieograniczony na wsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych firmy Cisco System Inc - nowy termin składania ofert: 18.01.2019

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
09.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :7-siwz
- :7-wzór umowy
- :7- zał do wzoru umowy
- :7-odpowiedzi na pytania
- :7-wzór umowy-poprawiony
- :7-zmiana terminu składania ofert
- :7-zmiana ogłoszenia-nowy termin składania ofert
- :7-odp. na pytania
- :7-zestawienie ofert
- :7-informacja o wyborze
- :7-ogłoszenie o zawarciu umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: BOU
Data wytworzenia: 09-01-2019
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 09-01-2019 14:46:24
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 06-03-2019 14:50:48
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A