Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212492
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 855.6740/2018

Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wybickiego 12B w Toruniu, działki nr 605, 611, 675,  obręb 0003, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, w związku z zawieszeniem postępowania na wniosek inwestora - Domum Development Sp. z o.o. ul. Płocka 3, 87-100 Toruń

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
07.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
22.01.2019
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Beata Gutkowska
Data wytworzenia: 07-01-2019
Kto opublikował: Magdalena Sowińska
Data publikacji: 07-01-2019 11:48:26
Kto zmodyfikował: Magdalena Sowińska
Data ostatniej modyfikacji: 07-01-2019 11:52:00
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A