Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12956065
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 196/2018

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR w Toruniu-nowy termin składania ofert: 05.02.2019 r.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
07.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :wzor_umowy
- :siwz
- :zalacznik_do_wzoru_umowy
- :tabela_wynagrodzenia_do_wypelnienia
- :oświadczenie_zamawiającego_równoważność
- :architektura1
- :architektura2
- :br_drogowa
- :br_elektryczna
- :br_sanitarna
- :geologia
- :przedmiary
- :specyfikacje
- :zieleń
- :zmiana_siwz_pytania
- :ogl_o_zmianie_ogloszenia
- :dokumentacja_cd
- :odpowiedzi_na_pytania_14_01
- :odpowiedzi_na_pytania_17_01
- :wzor_umowy_aktualny_18_01
- :zalacznik_do_wzoru_umowy_aktualny_18_01
- :zmiana_siwz_18_01_NOWY_TERMIN_SKLADANIA_OFERT
- :ogl_o_zmianie_ogloszenia_18_01
- :zmiana_siwz_22_01
- :pozwolenie_na_budowe_zmiana
- :odpowiedzi_na_pytania_31_01
- :zestawienie ofert
- :infomacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Kamila Góral
Kto wytworzył: WP
Data wytworzenia: 07-01-2019
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 07-01-2019 10:24:18
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 18-01-2019 13:10:49
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A