Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 3/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu (znak WGN.7125.1.31.2017, WGN.7125.1.106.2017, WGN.7125.1.141.2017.KŁ)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
02.01.2019
Data wejścia w życie:
02.01.2019
Utrata mocy:
24.01.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 07-01-2019
Kto opublikował: Robert Dąbrowski
Data publikacji: 07-01-2019 09:48:01
Kto zmodyfikował: Robert Dąbrowski
Data ostatniej modyfikacji: 07-01-2019 09:48:48
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A