Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675992
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 8/2019

Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na obsługę miejskich nośników reklamowych typu billboard.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
04.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
11.01.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Ewa Banaszczuk-Kisiel
Data wytworzenia: 04-01-2019
Kto opublikował: Paweł Czyża
Data publikacji: 04-01-2019 12:50:31
Kto zmodyfikował: Paweł Czyża
Data ostatniej modyfikacji: 04-01-2019 12:52:22
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A