Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675526
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 53.6733/2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Rabiańskiej (część działki nr 225 z obrębu 14).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
03.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
18.01.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 03-01-2019
Kto opublikował: Dawid Kołodzicki
Data publikacji: 03-01-2019 14:48:53
Kto zmodyfikował: Dawid Kołodzicki
Data ostatniej modyfikacji: 03-01-2019 14:49:43
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A