Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212526
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 60.6733/2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Przy Nasypie oraz ul. Cierpickiej (części działek nr 387, 401 i 402 z obrębu 63).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
03.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
18.01.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 03-01-2019
Kto opublikował: Dawid Kołodzicki
Data publikacji: 03-01-2019 14:29:07
Kto zmodyfikował: Dawid Kołodzicki
Data ostatniej modyfikacji: 03-01-2019 14:31:11
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A