Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675750
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 7/2019

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, ogłasza konkurs ofert na wydzierżawienie szaletów miejskich na ul.Rynek Staromiejski 1 i ul.Przedzamcze 7.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
03.01.2019
Data wejścia w życie:
03.01.2019
Utrata mocy:
10.01.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 03-01-2019
Kto opublikował: Łukasz Łopatowski
Data publikacji: 03-01-2019 11:00:34
Kto zmodyfikował: Łukasz Łopatowski
Data ostatniej modyfikacji: 03-01-2019 11:05:12
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A