Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675495
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 199/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
03.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :199-siwz
- :199-umowa_cz1
- :199-umowa_cz2
- :199-umowa_cz3
- :199-umowa_cz4
- :199-zał do umowy
- :199-tabela wynagrodzenia
- :199-proj.wyk-zeszyt1
- :199-proj.wyk-zeszyt2
- :199-proj.wyk-zeszyt3
- :199-proj.wyk-zeszyt4
- :199-proj.wyk-zeszyt5
- :199-PW-zeszyt1-przedmiar
- :199-PW-zeszyt2-przedmiar
- :199-PW-zeszyt3-przedmiar
- :199-PW-zeszyt4-przedmiar
- :199-PW-zeszyt5-przedmiar
- :199-stwiorb
- :199-modyfikacja siwz_równoważność
- :199- zm. ogłoszenia równoważność
- :199-zestawienie ofert
- :199-unieważnienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 03-01-2019
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 03-01-2019 08:47:35
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 30-01-2019 07:44:51
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A