Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212552
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 967/2018

Obwieszczenie PMT o wydaniu spółce Panattoni Europe Sp. z o.o. decyzji o pozwoleniu na budowę Centrum magazynowo – produkcyjnego z częściami socjalno – biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą, w tym: hala C z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz na rozbiórkę budynku mieszkalnego i dwóch budynków gospodarczych na terenie przy ul. Przelot w Toruniu (obręb 54, działka nr 74/2; adres działki wg ewidencji gruntów: ul. Ostra 5)

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
02.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Preyzdent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Beata Gutkowska
Data wytworzenia: 02-01-2019
Kto opublikował: Magdalena Sowińska
Data publikacji: 02-01-2019 14:49:04
Kto zmodyfikował: Magdalena Sowińska
Data ostatniej modyfikacji: 02-01-2019 15:36:01
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A