Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675794
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 705.6740/2018

Obwieszczenie PMT o wydaniu Firmie TANK Sp. j. W. Konczalski M. Konczalski decyzji zmieniająca decyzję z dnia 11.12.2015 r. znak: WAiB.6740.12.852.198.2015.MS o pozwoleniu na budowę sklepu z częściami samochodowymi przy ul. Włocławskiej 91d w Toruniu (działka nr 658, obręb 66), w zakresie zmiany funkcji obiektów objętych w/w pozwoleniem na budowę i zmiany zagospodarowania terenu - na stację paliw płynnych i gazu z myjnią samochodową dwustanowiskową i infrastrukturą towarzyszącą

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
02.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Beata Gutkowska
Data wytworzenia: 02-01-2019
Kto opublikował:
Data publikacji: 02-01-2019 14:42:05
Kto zmodyfikował:
Data ostatniej modyfikacji: 02-01-2019 15:45:15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A