Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675631
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 1/2019

Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi: 1.Wprowadzenie treści 4000 aktów notarialnych, 9000 zawiadomień z ksiąg wieczystych, decyzji, wyciągów z operatów szacunkowych do systemu ewidencji gruntów i budynków EWID 2007 wersja 9.0 oraz uzupełnienie rejestru cen wartości nieruchomości zgodnie z wymogami prawa geodezyjnego i kartograficznego i instrukcją obsługi ww. oprogramowania wraz z „wpięciem” wprowadzonych dokumentów do odpowiednich segregatorów ewidencji gruntów i budynków.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
02.01.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Dariusz Adamczyk
Data wytworzenia: 02-01-2019
Kto opublikował: Katarzyna Woziwodzka
Data publikacji: 02-01-2019 08:38:08
Kto zmodyfikował: Katarzyna Woziwodzka
Data ostatniej modyfikacji: 02-01-2019 08:39:32
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A