Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212567
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 16/2018

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkich nr 273".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
31.12.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
15.01.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Agnieszka Waszak
Data wytworzenia: 31-12-2018
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 31-12-2018 15:06:57
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 31-12-2018 15:08:00
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A